جزوات آموزشی آباکوس

۱.راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE 

استاد راهنما : دکتر سعید حدیدی مود

نام دانشجو : محمدحسین سورگی تابستان 1384

لینک دانلود

۲. جزوه آموزش آباکوس (ABAQUS)

در فرمت پاورپوينت

لینک دانلود

منبع: ایران سازهتاريخ : یکشنبه ۱ آبان۱۳۹۰ | 16:9 | نویسنده : امید امین دهقان |